Thẻ visa trả trước giá rẻ - Limcard

Bảng tỷ giá số 1- hiệu lực từ ngày 19/10/2019 07:51:13   
 
Loại ngoại tệ Mua tiền mặt   Mua chuyển khoản   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 23,140   23,160   23,250  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 23,040   23,160   23,250  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,497   23,160   23,250  
    Bảng Anh 29,848   29,938   30,261  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,943   2,975  
    Franc Thụy Sĩ 23,386   23,456   23,709  
    Yên Nhật 212.24   212.88   215.18  
    Ðô-la Úc 15,775   15,822   15,993  
    Ðô-la Canada 17,534   17,587   17,776  
    Ðô-la Singapore 16,869   16,920   17,103  
    Đồng Euro 25,702   25,779   26,057  
    Ðô-la New Zealand 14,659   14,732   14,906  
    Bat Thái Lan 743   762   775  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,240   3,318