Thẻ visa trả trước giá rẻ - Limcard

Bảng tỷ giá số 23- hiệu lực từ ngày 21/05/2019 16:35:42   
 
Loại ngoại tệ Mua tiền mặt   Mua chuyển khoản   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 23,330   23,350   23,440  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 23,265   23,350   23,440  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,683   23,350   23,440  
    Bảng Anh 29,488   29,576   29,894  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,965   2,997  
    Franc Thụy Sĩ 22,939   23,008   23,255  
    Yên Nhật 210.49   211.12   213.39  
    Ðô-la Úc 15,950   15,998   16,170  
    Ðô-la Canada 17,284   17,336   17,522  
    Ðô-la Singapore 16,842   16,893   17,075  
    Đồng Euro 25,859   25,937   26,216  
    Ðô-la New Zealand 15,065   15,140   15,318  
    Bat Thái Lan 712   730   743  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,348   3,428