Thẻ visa trả trước giá rẻ - Limcard

Bảng tỷ giá số 1- hiệu lực từ ngày 24/08/2019 07:59:51   
 
Loại ngoại tệ Mua tiền mặt   Mua chuyển khoản   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 23,140   23,160   23,250  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 23,040   23,160   23,250  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,497   23,160   23,250  
    Bảng Anh 28,258   28,343   28,649  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,943   2,975  
    Franc Thụy Sĩ 23,614   23,685   23,940  
    Yên Nhật 218.34   219.00   221.37  
    Ðô-la Úc 15,556   15,603   15,771  
    Ðô-la Canada 17,335   17,387   17,574  
    Ðô-la Singapore 16,593   16,643   16,823  
    Đồng Euro 25,647   25,724   26,001  
    Ðô-la New Zealand 14,712   14,786   14,960  
    Bat Thái Lan 736   754   767  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,235   3,312