Thẻ visa trả trước giá rẻ - Limcard

Bảng tỷ giá số 7- hiệu lực từ ngày 15/07/2019 14:20:49   
 
Loại ngoại tệ Mua tiền mặt   Mua chuyển khoản   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 23,140   23,160   23,250  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 23,075   23,160   23,250  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,497   23,160   23,250  
    Bảng Anh 28,921   29,008   29,321  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,948   2,980  
    Franc Thụy Sĩ 23,403   23,473   23,726  
    Yên Nhật 213.15   213.79   216.10  
    Ðô-la Úc 16,186   16,235   16,410  
    Ðô-la Canada 17,670   17,723   17,914  
    Ðô-la Singapore 16,968   17,019   17,202  
    Đồng Euro 25,948   26,026   26,307  
    Ðô-la New Zealand 15,436   15,513   15,696  
    Bat Thái Lan 730   748   761  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,339   3,419