Thẻ visa trả trước giá rẻ - Limcard

Google adwords Limcard

Ngày viết bài: 17-06-2016 | Lượt xem: 0
Google adwords Limcard

Tính chất thẻ Google 247:

Google adwordsthẻ VISA ảo trả trước không định danh, theo đó việc phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ không thông qua phôi thẻ. Google 247 sử dụng cho giao dịch verify tài khoản quảng cáo Google Adwords , giá phát hành: 75.000 đồng/thẻ, hạn sử dụng của thẻ: 02 năm, chỉ thực hiện nạp tiền một lần khi khách hàng đăng ký thẻ.

Thành tiền: 99,000 đ

Bình luận