Thẻ visa trả trước giá rẻ - Limcard

Paypal Limcard

Ngày viết bài: 16-06-2016 | Lượt xem: 0
Paypal Limcard

 Tính chất thẻ Paypal 247
Paypal 247thẻ VISA ảo trả trước không định danh, theo đó việc phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ không thông qua phôi thẻ. Paypal 247 sử dụng cho giao dịch verify tài khoản paypal, giá phát hành: 35.000 đồng/thẻ, hạn sử dụng của thẻ: 02 năm, chỉ thực hiện nạp tiền một lần khi khách hàng đăng ký thẻ.

Thành tiền: 99,000 đ

Bình luận