Thẻ visa trả trước giá rẻ - Limcard

Facebook Limcard

Ngày viết bài: 16-06-2016 | Lượt xem: 0
Facebook Limcard

Tính chất thẻ Facebook 247
Facebook 247thẻ VISA ảo trả trước không định danh, theo đó việc phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ không thông qua phôi thẻ. Facebook 247 sử dụng cho giao dịch verify tài khoản quảng cáo Facebook ads, giá phát hành: 75.000 đồng/thẻ, hạn sử dụng của thẻ: 02 năm, chỉ thực hiện nạp tiền một lần khi khách hàng đăng ký thẻ.

Thành tiền: 99,000 đ

Bình luận