Thẻ visa trả trước giá rẻ - Limcard

iTunes Limcard(4574)

Ngày viết bài: 29-12-2015 | Lượt xem: 1703
iTunes Limcard(4574)

Tính chất thẻ Itunes 247:

Itunes 247 là thẻ VISA ảo trả trước không định danh, theo đó việc phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ không thông qua phôi thẻ. Itunes 247 sử dụng cho giao dịch verify tài khoản Itunes, giá phát hành: 75.000 đồng/thẻ, hạn sử dụng của thẻ: 02 năm, chỉ thực hiện nạp tiền một lần khi khách hàng đăng ký thẻ.


Thành tiền: 99,000 đ

Bình luận