Thẻ visa trả trước giá rẻ - Limcard

CH-Play Limcard

Ngày viết bài: 28-11-2015 | Lượt xem: 1962
CH-Play Limcard

Tính chất thẻ CH-Play

CH-Play 247thẻ VISA ảo trả trước không định danh, theo đó việc phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ không thông qua phôi thẻ. CH-Play 247 sử dụng cho giao dịch verify tài khoản CH-Play (Google Play) , giá phát hành: 75.000 đồng/thẻ, hạn sử dụng của thẻ: 02 năm.

Thành tiền: 99,000 đ

Bình luận