Thẻ visa trả trước giá rẻ - Limcard

Skrill Limcard

Ngày viết bài: 12-11-2015 | Lượt xem: 3210
Skrill Limcard

Tính chất thẻ Skrill 247:
Skrill 247thẻ VISA ảo trả trước không định danh, theo đó việc phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ không thông qua phôi thẻ. Skrill 247 sử dụng cho giao dịch verify tài khoản Skrill , giá phát hành: 75.000 đồng/thẻ, hạn sử dụng của thẻ: 02 năm, chỉ thực hiện nạp tiền một lần khi khách hàng đăng ký thẻ.

Thành tiền: 99,000 đ

Bình luận