Thẻ visa trả trước giá rẻ - Limcard

Ebay Limcard

Ngày viết bài: 12-11-2015 | Lượt xem: 2165
Ebay Limcard

Tính chất thẻ Ebay 247:
Ebay 247thẻ VISA ảo trả trước không định danh, theo đó việc phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ không thông qua phôi thẻ. Ebay 247 sử dụng cho giao dịch verify tài khoản Ebay, giá phát hành: 75.000 đồng/thẻ, hạn sử dụng của thẻ: 02 năm, chỉ thực hiện nạp tiền một lần khi khách hàng đăng ký thẻ.

Thành tiền: 99,000 đ

Bình luận