Thẻ visa trả trước giá rẻ - Limcard

Itunes Limard (4687)

Ngày viết bài: 19-12-2015 | Lượt xem: 3081
Itunes Limard (4687)

Itunes 247

Tính chất thẻ Itunes 247:

Itunes 247 là thẻ VISA ảo trả trước không định danh, theo đó việc phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ không thông qua phôi thẻ. Itunes 247 sử dụng cho giao dịch verify tài khoản Itunes, giá phát hành: 75.000 đồng/thẻ, hạn sử dụng của thẻ: 02 năm, chỉ thực hiện nạp tiền một lần khi khách hàng đăng ký thẻ.


Thành tiền: 99,000 đ

Bình luận